Partnere

Hvem er med i INUNDO?

INUNDO er en åben netværksbaseret tænketank med europæisk perspektiv, som omfatter følgende samarbejdspartnere på nuværende tidspunkt:

 • CALL Copenhagen.

 • CONCITO.

 • Teknologi Rådet.

 • Teknologisk Institut.

 • DHI.

 • International Sea Level Institute.

 • ESG Matters IVS

 • Københavns Universitet.

 • WATER DTU.

 • DTU Miljø.

 • DTU Management Engineering.

 • DTU Space.

 • Marine Science & Consulting.

 • Roskilde Universitet.

 • Arkitektfirmaet HASLØV&KJÆRSGAARD.

 • Arkitektfirmaet URBANIZATION.

 • Arkitektfirmaet URBAN POWER.

 • Oranje Beton.

 • WINTEC.

 • FLOODFRAME.

 • Lemvig Maskin-& Køleteknik.

 • PileByg.

 • HAUCON A/S.

 • DANNOZZLE Klimasikring.

 • Skybrudskompagniet.

 • Krüger A/S.

 • Resilient People.

 • Gemeinschaft.

 • Vej- og Beboerlauget Bognæs Gamle Strandvej, Holbæk.

 • Seden Strandby Grundejerforening, Odense Fjord.

 • Mogens Bonde, Over Draaby Strand Grundejerforening.

 • Jesper Lohse Jørgensen.

 • LICITATIONEN, som en af flere mediepartnere.

Men, der er plads til mange flere, og vi søger især flere organisationer med de mere bløde kompetencer og græsrodsorganisationer herunder digelaug af hensyn til INUNDO DNA, som er holistisk og tværdisciplinært.