top of page

Hvorfor INUNDO?

Der er behov for, at viden og innovation på området bliver samlet koordineret, bearbejdet og læringspunkter uddraget og delt for at undgå, at der bliver opfundet for mange “dybe tallerkener” for mange steder.

Der er behov for, at forsøgsprojekter og konkrete projekter bliver koordineret, viden og erfaringer opsamlet, bearbejdet og delt, så “aben” ikke bare sendes videre til en opstrøms eller nedstrøms kommune.

Der er således behov for videns- og samarbejdsbroer.

 

Hvad skal INUNDO?

INUNDO er et åbent ressourcenetværk, som gennem bredt tværdisciplinært samarbejde, katalyserer viden og erfaringer. Vores sigte som faglig paraply, er derfor gennem identifikation af potentielle synergiområder at skabe større synergi i et fagområde med rigtig mange meget fagligt kvalificerede spillere, hvor der er et erkendt behov for koordinering og videnudveksling. INUNDO kan på denne bagggrund facilitere samarbejder, og indgå i konkrete projektsamarbejder indenfor forskning, innovation og udvikling.

bottom of page