top of page

Hvad er INUNDO?

INUNDO vil bygge videns- og samarbejdsbroer!

Der bliver opfundet mange dybe tallerkener!

Der forskes intensivt i konsekvenserne af og, hvad man kan gøre i relation til stigende vandstande
og stormflod; både den “bløde del” og den
“hårde del”. Rådgivere, arkitekter, entreprenører, interesseorganisationer og kommunerudarbejder skitser og konkrete forslag. En del er allerede realiseret i form af flere tilfælde af lokale spektakulære projekter, og mange er på vej.

Så megen viden og megen innovation bliver produceret, men kun i meget begrænset omfang samlet, tværgående bearbejdet og sat ind i en national kontekst.

Lokale løsninger er ikke vejen frem. Da konsekvenserne af stigende vandstande
og stormflod grundlæggende er den enkelte grundejers problem i henhold til loven, arbejdes der i dag med lokale løsninger i kommunalt regi. Men stigende vandstande og stormflod respekterer ikke kommunegrænser og, en lokal løsning vil bare flytte problemet længere ned eller længere op ad kysten. Derfor skal denne problemstilling håndteres landsdækkende og i en national kontekst.
Så der er behov for at bygge mange vidensbroer og samarbejdsbroer med henblik på at samle
et stærkt multidisciplinært og langtids-holdbart “kompetencedige” mod stigende vandstande og stormflod.

100 års-hændelser kræver 100 års-løsninger

Havene stiger, vi får kraftigere og hyppigere stormfloder, der eroderer kyster, oversvømmer huse og får nogle til at styrte i havet. Vi har
i Danmark allerede oplevet Bodil, Urd, Ingolf og senest Malik; og der kommer mange flere i de kommende år.

Vi skal naturligvis gøre alt for at vende klimaudviklingen, men den foregår i et politisk tempo og med en gennemslagskraft, der gør, at der går flere generationer før, det forhåbentligt har effekt. Så vi bliver nødt til at beskytte os i lang tid fremover.
Måden vi gør det på, bør være en kombination
af en samfundsøkonomisk afvejning og teknologiske muligheder, der sikrer langsigtede permanente løsninger, der er socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige, og hvor vi har fokus på, at løsningerne skaber værdiforøgelse og bæredygtig vækst.

INUNDO -Et kompetencedige

 

Derfor er en række organisationer gået sammen om at etablere den netværksbaserede tænketank INUNDO, der skal favne alle de discipliner, der skal i spil, når vi skal finde nationale og lokale 100 års- helhedsløsninger.

Netværket favner såvel de “hårde” teknologiske discipliner, som de “bløde” humanistiske discipliner, som begge er af afgørende betydning for at sikre bæredygtighed.

bottom of page